ШЖҚ "Алматы аймақтық балалар клиникалық ауруханасы" МКК-де м.ғ.д., Ташкент мемлекеттік стоматологиялық институтының оториноларингология кафедрасының профессоры Н. Э. Махкамованың қатысуымен "Оториноларингологтың көзімен балалық шақ аурулары" тақырыбында ғылыми-тәжірибелік конференция өтті, оны ҚазҰМУ оториноларингология кафедрасының қызметкерлері ұйымдастырды. С. Д. Асфендияров университеті атынан м. ғ.д., оториноларингология кафедрасының профессоры А. С. Құлымбетов модераторлық жасады. Аурухана директоры Р.Нұрбаев құттықтау сөз сөйлеп, серіктестерімізге бірлескен ынтымақтастық үшін алғысын білдіріп, жұмыста шығармашылық табыс тіледі.

Конференцияда жоғарғы ерін мен таңдайдың туа біткен жырықтары бар балалардағы ЛОР мүшелерінің патологиялық өзгерістері, балалардағы көмей папиломатозын кешенді емдеу принциптері, Лор ауруларымен қауіп тобын бөле отырып, радиациялық ластану аймағынан халықтың балалар контингентіне генетикалық скрининг жүргізу, ЖРВЖ бар балалардағы операциядан кейінгі жедел отит медиасының алдын алу, есту протездеуіне арналған еркін дыбыстық өрістегі қазақ тілінде сөйлеу аудиометриясын тестілеу мүмкіндіктері және т.б мәселелер қарастырылды.

Ғылыми-тәжірибелік конференция бағдарламасы м. ғ. д., оториноларингология профессоры А. С. Құлымбетовқа қойылған сұрақтарға жауап берумен аяқталды.

В ГКП на ПХВ "Алматинская региональная детская клиническая больница" состоялась научно - практическая конференция с международным участием д.м.н., профессора кафедры оториноларингологии Ташкентского Государственного стоматологического института Махкамовой Н.Э., организованная сотрудниками кафедры оториноларингологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова в лице д.м.н., профессора кафедры оториноларингологии Кулимбетова А.С. на тему: "Болезни детского возраста глазами оториноларинголога"

С приветственным словом выступил директор больницы Нурбаев Р.М., он поблагодарил наших партнеров за совместное сотрудничество и пожелал творческих успехов в работе.

На конференции были рассмотрены вопросы патологических изменении ЛОР органов у детей с врожденными расщелинами верхней губы и неба, принципов комплексного лечения папиломатозов гортани у детей, проведения генетического скрининга детского контингента населения из зоны радиационного загрязнения с выделением группы риска с ЛОР болезнями, профилактика раннего после операционного острого среднего отита у детей с ВРГН, возможности теста речевой аудиометрии на казахском языке в свободном звуковом поле для слухопротезирования и др.

Программа научно - практической конференции была завершена вопросами и ответами д.м.н., профессора оториноларингологии Кулимбетова А.С.

By admin