Алматы облысының КДЗ бойынша бас маманы, ШЖҚ "Алматы аймақтық балалар клиникалық ауруханасы" МКК КДЗ меңгерушісі Л.Т. Аликулова аналитикаға дейінгі кезең бойынша мейіргерлер арасында оқыту жүргізді. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 14 желтоқсанда № 21768 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 11 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-257/2020 бұйрығына сілтеме жасалып, осы бұйрықты басшылыққа алу үдерісі түсіндірілді. Зертханалық диагностиканы жүргізуді ұйымдастыру стандартын және зертханалық диагностиканы жүргізу тәртібін бекіту туралы мәселелер қарастырылды.

Главным специалистом по КДЛ в Алматинской области, заведущим КДЛ в ГКП на ПХВ "Алматинская региональная детская клиническая больница" Аликуловой Л.Т было проведено обучение среди медицинских сестер по преаналитическому этапу. Ссылаясь Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-257/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2020 года № 21768

Рассматривались вопросы об утверждении Стандарта организации проведения лабораторной диагностики и порядка проведения лабораторной диагностики

By admin